El domingo Febrero 24 2019 

Ebooks Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 Descargue Epub

Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 por Vv.aa. epub

Vv.aa. - Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 EpubDescargar Vv.aa. - Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 Epub

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitat de Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, com demanen els criteris d'avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l'opositor tingui una visió global del tema i l'ajudi al seu estudi i memorització, així com bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l'opositor o opositora haurà d'examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presenti a l'oposició.
En esta página puedes descargar el ebook Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 sin registrarte. ¡Descarga gratis a alta velocidad en formato epub, torrent, fb2, pdf!. Descargar o lea el ebook de Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2 en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier ebook en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer ebooks en línea.


  • Título: Cos De Mestres Primària. Temari Volum 2
  • Autores: Vv.aa.
  • Publicado: 19/04/2017
  • ISBN: 9788414203484
  • Tamaño: 8 MB
  • Nº de páginas: 420
  • Idiomas: Español
  • Valoración: ★★★★★
  • Formato : PDF, EPUB